• Scholing en lesmateriaal in Oost-Afrika
  • Organiseren van ontmoetingen en bijeenkomsten
  • Schoolbanken voor de kinderen

Home

Officiele website van de Stichting Oost-Afrika.

De Stichting heeft ten doel: om de emancipatie, participatie en integratie van mensen uit Oost-Afrika in de Nederlandse samenleving en in de Oostafrikaanse gemeenschap in Nederland te bevorderen.
Tevens streeft de Stichting ernaar een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Oost-Afrika door onder andere armoedebestrijding.

Onze doelen: Lees meer

Even voorstellen.

De Stichting Oost-Afrika is een organisatie die haar wortels heeft in de Ethiopische gemeenschap in Rotterdam. Ze zet zich in voor het verbeteren van de positie van de Ethiopiër in de stad, bijvoorbeeld door het verzorgen van voorlichting en door mensen te helpen met hun problemen.

Naast het werk in Nederland zet de organisatie zich ook in voor de ontwikkeling van Ethiopië. Daar worden in samenwerking met haar partner Woilatta Development Association (WDA) projekten ontwikkeld en ondersteund die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld een school ondersteund en op het moment loopt er een projekt dat jongeren helpt een klein bedrijfje te beginnen. Denk aan een fietsenwerkplaats of een oplaadpunt voor mobiele telefoons.

Terug naar boven.

Contact Info
E-mail: info@oostafrica.com