pix

Ambulance projekt.

Aanschaf van een ambulance (terreinwagen) voor Zuid-Ethiopie.
Geraamde kosten: EUR 3.545
Door dit project zal sneller medische hulp worden verleend waardoor levens worden gered.

Stichting Oost-Afrika is door de Belastingdienst gekwalificeerd als een ANBI-instelling, d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling (zie deze link).
Ieder die een ANBI-instelling financieel wil steunen, heeft daardoor het recht op fiscale aftrekbaarheid.


Oude situatie ziekenvervoer: kar met ezel.

Toekomstige situatie ziekenvervoer.

pix

Dit is waar we voor werken.

Begindatum van het projekt: 02 oktober 2011
Einddatum van het projekt: 31 december 2014

Damot Gale is een gebied met 142,300 bewoners in het Zuidoost Ethiopië waarvan 85% van bevolking onder de armoede grens leeft. In deze 273,26 vierkante kilometer leven er gemiddeld 525 bewoners per vierkante kilometer.
Er zijn maar twee gezondheidcentra voor de gehele bevolking.
Het ambulanceproject is bedoelt om het vervoer van de patiënten naar de gezondheidscentra makkelijker en veiliger te maken.

Op dit moment wordt voor het vervoer gebruik gemaakt van stretchers die per vier of meer op ezelkarren geladen worden of de stretchers worden gedragen door een paar andere mensen, wat helaas vaak leid tot overlijden van patiënten.

In de afgelopen vijf jaar zijn er tijdens deze lange tocht al bijna zeventig mensen overleden. De meeste onder hen waren kinderen. Dit had deels voorkomen kunnen worden als er minstens een snel busje (ambulance) ter beschikking was geweest voor de gezondheidscentra.

Doelen van dit project:
1). Minimaliseren van de kans dat moeder en kind overlijden voordat ze medische hulp krijgen
2). Busjes kunnen ook gebruikt worden voor andere noodgevallen in de regio
3). Ontslaat zoveel mogelijk ezels van de harde arbeid in dit bergachtige gebied
4). De zieken voor medische hulp zo snel mogelijk te brengen

De begunstigden van dit project zijn de 142300 bewoners , en groeiend, van Damote Gale regio.
Hoe sneller de zieken hulp krijgen hoe minder de kans is op verspreiding van bacteriële infecties en epidemieën.
Vrouwen en hun ongeboren kinderen zouden met ambulancebusjes veel sneller geholpen worden.
Onze stichting is bezig met het inzamelen van geld om het ziekenvervoer in Wolaitta te verbeteren.

Stichting Oost-Afrika is door de Belastingdienst gekwalificeerd als een ANBI-instelling, d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling (zie deze link).
Ieder die een ANBI-instelling financieel wil steunen, heeft daardoor het recht op fiscale aftrekbaarheid.

Terug naar boven.
Terug naar Projekten (overzicht).

Contact Info
E-mail: info@oostafrica.comSamenwerking