oostafrika

Stichting Oost-Afrika

Voorzitter/Director A. Sntayehu
Geregistreerd: Kamer van Koophandel Rotterdam Nr:24336459
Bank: ABN AMRO Nr 444769870

Stichting Oost-Afrika is door de Belastingdienst gekwalificeerd als een ANBI-instelling, d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling (zie deze link).
Ieder die een ANBI-instelling financieel wil steunen, heeft daardoor het recht op fiscale aftrekbaarheid.

Contact Informatie

E-mail: info@oostafrica.com