#

Projekten


Stichting Oost-Afrika werkt volgens het principe van "Grassroots"

Grassroots is een Engelse term voor politieke processen die aan de basis worden ontwikkeld. Vaak betekent dit dat burgers in plaats van beleidsmakers initiatieven ontwikkelen en beslissingen nemen. Ook activisme vanuit gemeenschappen valt onder het begrip Grassroots.
Ook grotere organisaties zoals Oxfam Novib hebben het principe van activisme aan de basis hoog in het vaandel staan. Projecten die de organisatie ontwikkelt, worden aan de basis bedacht en uitgevoerd, het zogenaamde Oxfam-principe.

anbi-logo Stichting Oost-Afrika is door de Belastingdienst gekwalificeerd als een ANBI-instelling, d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling (zie deze link).
Ieder die een ANBI-instelling financieel wil steunen, heeft daardoor het recht op fiscale aftrekbaarheid.

Hieronder vind u een lijst met de verschillende projekten en
activiteiten & bijeenkomsten van de Stichting Oost-Afrika.

Projekten (overzicht).

Activiteiten & bijeenkomsten.

Contact Info
E-mail: info@oostafrica.com