pix

Waterprojekt


Oost-Afrika is getroffen door de ergste droogte in 60 jaar.

Ruim 10 miljoen mensen zijn getroffen. Velen van hen trekken naar vluchtelingenkampen en maken een reis van enkele dagen tot soms wel een maand.
Vaak overlijden kinderen en ouderen onderweg. Er is voedsel, water en medische zorg nodig.

Wiki Oost-Afrika: Lees meer

Verslag : drinkwater voor Wolaytta 2013

Update: november 2013
Damot Gale is een gebied met 142,300 bewoners in Zuidoost Ethiopië, waarvan 85% van de bevolking ver beneden de armoedegrens leeft.
Het gebied is 273,26 km² groot en er zijn gemiddeld 525 bewoners per km².
Geloofsovertuiging: 75% van de bevolking is Protestant.
Wolaitta Damot Gale heeft 31 verschillende gemeentes.

Vorige jaar is de Stichting Oost-Afrika gevraagd voor een drinkwater projekt. In een drietal dorpen in Centraal Ethiopië is nu geen veilig drinkwater beschikbaar. De ongeveer 16 duizend bewoners zijn afhankelijk van regenwater. De bronnen geven net genoeg water voor de bevolking, maar door het intensieve gebruik zijn ze vervuild. Het gevolg is dat de arme mensen in de dorpen veel ziek zijn. Veel kinderen sterven jong, omdat ze bijvoorbeeld door het vieze water diarree krijgen en dood gaan aan uitdroging. De partnerorganisatie Tesefa East African Charity heeft ons gevraagd een drinkwatersysteem te ontwikkelen om aan deze situatie een einde te maken. In overleg met enkele deskundigen is besloten de bronnen te overkappen. Het water wordt dan opgevangen in grote tanks. Daarin kan het chemisch behandeld worden, zodat er geen ziektekiemen meer in zitten. Met een eenvoudig leidingsysteem wordt het water vanuit de tanks naar kranen in de drie dorpen geleid, waar de mensen het kunnen aftappen. Er zijn totaal 9 tanks: 3 tanks van 25.000. liter water en 6 tanks van 10.000 liter water.

Beheer en onderhoud
Vanzelfsprekend is dit water niet gratis voor de mensen. De gebruikers gaan een kleine vergoeding van enkele centen per getapte emmer betalen. Met dit geld kan het systeem onderhouden worden. Wanneer er bijvoorbeeld een lek in een leiding is, kan dit met het geld gerepareerd worden. Ook kan met het geld de tank af en toe schoon gemaakt worden en kan het chemische systeem bijgehouden worden. Om deze reden heeft onze partner in de drie dorpen een watercomite opgezet. Dit comite begeleidt de bouw en installatie van het nieuwe drinkwatersysteem en gaat het geld voor het gebruik innen. De comitees gaan ook nadenken over een plan om overal toiletten te bouwen, zodat de gezondheid van de mensen nog beter wordt.

Inmiddels zijn de watertanks geplaatst.

Hieronder een slideshow van het waterprojekt. //projekten.oostafrica.com/#!album-13

 • Klik hier om naar het album te gaan.

 • Terug naar boven.
  Terug naar Projekten (overzicht).

  Drinkwater

  Update: medio mei 2013.
  Vorig jaar is de Stichting Oost Afrika gevraagd voor een drinkwaterprojekt. In een drietal dorpen in centraal Ethiopië is nu geen veilig drinkwater beschikbaar. De ongeveer 16 duizend bewoners zijn afhankelijk van regenwater en als dat er niet is van water uit enkele natuurlijke bronnen in de omgeving. Tenzij ze rijk genoeg zijn om flessenwater te kopen, natuurlijk. De bronnen geven net genoeg water voor de bevolking, maar door het intensieve gebruik zijn ze vervuild. Het gevolg is dat de arme mensen in de dorpen veel ziek zijn. Veel kinderen sterven jong, omdat ze bijvoorbeeld door het vieze water diarree krijgen en dood gaan aan uitdroging. De partnerorganisatie WDA heeft ons gevraagd een drinkwatersysteem te ontwikkelen om aan deze situatie een einde te maken. In overleg met enkele deskundigen is besloten de bronnen te overkappen. Het water wordt dan opgevangen in grote tanks. Daarin kan het chemisch behandeld worden, zodat er geen ziektekiemen meer in zitten. Met een eenvoudig leidingsysteem wordt het water vanuit de tanks naar kranen in de drie dorpen geleid, waar de mensen het kunnen aftappen.

  Beheer en onderhoud
  Vanzelfsprekend is dit water niet gratis voor de mensen. De gebruikers gaan een kleine vergoeding van enkele centen per getapte emmer betalen. Met dit geld kan het systeem onderhouden worden. Wanneer er bijvoorbeeld een lek in een leiding is, kan dit met het geld gerepareerd worden. Ook kan met het geld de tank af en toe schoon gemaakt worden en kan het chemische systeem bijgehouden worden. Om deze reden heeft onze partner in de drie dorpen een watercomité opgezet. Dit comité begeleidt de bouw en installatie van het nieuwe drinkwatersysteem en gaat het geld voor het gebruik innen. De comités gaan ook nadenken over een plan om overal toiletten te bouwen, zodat de gezondheid van de mensen nog beter wordt.

  Financiën
  Om dit project te laten slagen is geld nodig, in totaal ongeveer € 35.000,-. Van dit geld hebben we nu € 26.000,- binnen: de Achmea Foundation en Aqua4All geven alle twee een forse donatie. Voor de resterende € 9.000,- hebben we uw hulp nodig.
  Vanzelfsprekend helpen alle kleine beetjes. U kunt een donatie storten op rekening 44 47 69 870 ten name van Stichting Oost Afrika in Rotterdam onder vermelding van ”Water voor Woilatta”. Mensen die meer dan € 50,- doneren, ontvangen een presentje als tegenprestatie. En omdat we een ANBI-status hebben, kunt u de donaties aan ons bij uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken!

  Terug naar boven.
  Terug naar Projekten (overzicht).

  Schoon water is van levensbelang.

  Het waterprojekt omvat de aanleg van een aantal reservoirs van 50 m³ en 30 m³ waarin bronwater wordt opgevangen en verdeeld over een aantal tappunten. Daarmee is ook in de droge tijd voor iedereen op een eenvoudige en veilige manier water beschikbaar.
  Onlangs is het water uit de bron op mineralen en biologische samenstelling onderzocht door een laboratorium in Ethipië. De uitkomsten waren voldoende.

  We hebben ons waterprojekt geregistreerd bij akvo.org. Klik hier voor details.

  Hieronder een slideshow van het waterprojekt. http://projekten.oostafrica.com/#8

 • Klik hier om naar het album te gaan.

 • Terug naar boven.
  Terug naar Projekten (overzicht).

  Contact Info
  E-mail: info@oostafrica.com  Samenwerking